Helbredelse i lyset. Evangelienes fortellinger om helbredelse

Georg Kühlewind

kr 230,00

Kategori:

Beskrivelse

Hvordan kan vi forstå og nærme oss evangelienes
fortellinger om helbredelse i dag? Georg Kühlewind
viser oss en inngang gjennom meditativ fordypning.
Gjennom besinnelse og meditasjon viser han nye
sider ved disse fortellingene, samtidig som han
utvikler en forståelse for sammenhengen mellom
helbredelse og meditasjon. Den kraften som virker
i helbredelsene – Logoskraften –, lever også i oss,
som vår dypeste, mest opprinnelige vilje:
«I meditasjonen blir denne billedlige hendelsen
(…) tatt som tegn for en betydning det ikke er
mulig å uttrykke annerledes. Denne forsøker man å
fornemme gjennom en tegnløs (ordløs) tenkendefølende-
vilje.
Skildringene av helbredelser er omgitt med en
særlig ærefrykt i evangeliene. Det dreier seg ikke
bare om mellommenneskelig relasjoner når Herren
helbreder, det dreier seg om meningen med hele
vår tilværelse.

 

Utgitt av Dynamis forlag 2021. Heftet.