Giftstoffer og deres virkning på mennesket

Rudolf Steiner

kr 60,00

Varenummer: 8788044637 Kategorier: , ,

Beskrivelse

To foredrag holdt i Dornach 19. og 23. januar 1924.

Dette lille hefte inneholder to av de godt over hundre foredrag som Rudolf Steiner holdt for arbeidere som var ansatt ved Goetheanum, Antroposofisk Selskaps markante hovedsete litt utenfor Basel.

Disse foredragene handler bokstavelig talt om alt mellom himmel og jord: om jordens tidligste tilstander med de merkverdigste former for live, om virkningen av nikotin, oppdrett av bier, om hvordan språket oppsto, om Dantes verdensbilde, menneskets skytsengel, om Aristoteles, snekrystaller, gjentatte jordeliv osv. Forklaringen på denne mangfoldighet skal finnes i den måte de oppsto på: Rudolf Steiner oppfordret tilhørerne til å stille ham vitenskapelige spørsmål, og så holdt han foredrag som kunne bli etterfulgt av flere over samme emne, men stort sett var det arbeiderne som avgjorde hva foredragene skulle handle om.

Formen er så tydelig øyeblikkets talte, hjertelige ord; Karakteristisk for disse arbeiderforedrag er også det loddrette element: Vesentlige, opphøyede emner taes under behandling, men slik at de alltid har solid fotfeste i den verden tilhørerne ferdes i og er fortrolige med. Foredragenes karakter av øyeblikksbilder gir dem en friskhet som har holdt seg gjennom de 80 år som har gått siden dengang.

Kate Larsen

Oversatt til dansk fra Natur und Mensch in geisteswissenschaftlicher Betrachtung, GA nr. 352. Utgitt av Antroposofisk Forlag.