Genparadigmets fall

Trond Skaftnesmo

kr 285,00

Varenummer: 8279400559 Kategorier: , ,

Beskrivelse

Sammenbruddet av det sentrale dogmet

Hft, 235 s.

Antropos forlag

Genteknologiens farer og utfordringer er et av de mest brennbare temaer i samfunnsdebatten idag. Trond Skaftnesmo holdt i sin første bok ”Frihetens biologi” (2000) et engasjert oppgjør med materialismen i arvelæren og genforskningen. I denne nye boken fører han diskusjonen videre med henblikk på de siste årenes oppsiktsvekkende resultater innenfor genetikken.

Hvordan kan et befruktet egg «vite» at det skal bli en høne og ikke en hauk? I femti år er svaret blitt summert opp med tre bokstaver – DNA. Etter publiseringen av resultatene fra Humant Genom Prosjektet 11.2.2001 ble denne gentroen i realiteten definitivt detronisert. I dag må biologien ta fatt på de fundamentale spørsmålene fra grunnen av: Hva er forholdet mellom gener og organismer? Hvor får organismene sin form fra? Hva er liv?

Boken er forsynt med et forord av professor Terje Traavik og Thomas Bøhn fra GENØK, Universitetet i Tromsø. Traavik er den fremste forsker i Norge i dag på de risikomomenter som er knyttet til genteknologien. Han skriver bl.a.: Jeg skulle ønske at denne boken virkelig ble folkelesning. Både emnene og den måten forfatteren behandler dem på fortjener stor oppmerksomhet. Forfatteren sier selv i sitt forord: «Boken henvender seg til alle som er opptatt av spørsmålene som hele tiden ligger i bunn: Hva er forholdet mellom gener og organismer? Hvor får organismene sin form fra? Hva er liv?» Det turde være vanskelig å finne noen som er absolutt uinteresserte i disse spørsmålene, og da er den potensielle lesekretsen selvsagt enorm!

TROND SKAFTNESMO (f. 1959) er naturforvalter fra UMB og har hovedfag i filosofi fra UiO. Han er lærer ved Steinerskolen i Haugesund, daglig leder ved Institutt for steinerpedagogikk og redaktør av Ariadnes årbok. Skaftnesmo har publisert artikler i en rekke tidsskrifter om emner innenfor bl.a. genteknologi og vitenskapsteori, samt holdt seminarer i inn- og utland om de samme emner.