Frihetens biologi

Trond Skaftnesmo

kr 285,00

Varenummer: 8279400176 Kategorier: , ,

Beskrivelse

Bidrag til en livsvitenskap.

Hefte – ca. 300 sider
Antropos Forlag

Er liv og bevissthet materiens produkter? Er mennesket bestemt av sine gener? Forfatteren påviser de grunnleggende vitenskapelige og metodiske svakheter i vår tids ensidige genetiske betraktning av mennesket. Med utgangspunkt i nyere strømninger innenfor biologi, embryologi og vitenskapsteori begrunner han en helhetlig forståelse av virkeligheten og holder et engasjert oppgjør med materialismen i arvelæren og genforskningen.

Bokens temaer behandles også i fem dialoger, som ledsager den øvrige teksten og i god sokratisk tradisjon utspiller seg «på torget»: Om materialisme og frihet – Om materialisme og etikk – En dialog om tenkning, vesen og uttrykk – Om døden og sjelen – Smiler Mona Lisa…og i tilfelle hvorfor?

«Trond Skaftnesmos Frihetens biologier en fasinerende og rik bok om vesentlige spørsmål, som til fulle viser at flere synsvinkler er å foretrekke fremfor skråsikker enøyethet i utforskningen av naturen. …Det er mange grunner til å ønske hans bok, som viderefører Goethes tenkning på fortrinnlig vis, velkommen. Den viktigste er kanskje at boken viser at naturen er flertydig og med stort utbytte kan leses på flere måter. Dermed bidrar Skaftnesmo også til å bygge bro over kløften mellom «de to kulturer» – naturvitenskap og humaniora, ved å argumentere for at metoder som forbindes med humaniora kan og bør brukes i naturforståelse.»

Thomas Hylland Eriksen

professor i sosialantropologi