Filosofiens gåter og antroposofiens bidrag til svar

Hans Kolstad

kr 210,00

Varenummer: 9788279401124 Kategorier: , ,

Beskrivelse

Kolstads befatning med antroposofien springer ut av en kritikk av den alminnelige filosofiens metodebegrep, som ikke tar tilstrekkelig hensyn til tiden som et aspekt av erkjennelsen. Dette problemet bragte ham fra Bergson til Steiner og videre inn i antroposofien. I antroposofiens metodegrunnlag, slik dette fremkommer gjennom Steiners tanke om tidens dobbelte bevegelse, ser Kolstad en utvidelse av forutsetningene for filosofien som samtidig peker fremover mot dens etiske og praktiske oppgave, «som er å være en tjener for menneskeheten».

Med et appendiks: Steiner, Felix Koguzki og møtet med mesteren.

Hans Kolstad (f. 1952) er filosof med bakgrunn i europeisk kontinentalfilosofi. Han har utgitt bøker om forskjellige filosofiske emner, har oversatt og kommentert verker av blant annet Descartes, Voltaire, Rousseau og Bergson, og vært redaktør for den første norske utgivelsen av Platons samlede verker.