Filosofiens gåder.

Rudolf Steiner

kr 398,00

Varenummer: osc413 Kategorier: ,

Beskrivelse

Omridset af en filosofihistorie.

Rudolf Steiner gjennomgår tenkningens historie fra de tidligste greske
filosofer frem til Einstein. Over alt søker han å avdekke denne histories dypere menneskelige psykologiske og åndelige kostitusjon gjennom tidene. Dette tema utvikles videre til et omriss av en mulig fremtidig vei for den filosofiske forskning. Den menneskelige bevissthets utvikling trer frem i lys av filosofihistorien. Til slutt rettes blikket fremover, mot «en antroposofi».

På dansk. Oversettelse av Die Rätsel der Philosophie in ihrer Geschichte als Umriss dargestellt, GA 18. Utgitt av Vidarforlaget.