Fascinasjon og forargelse

Peter Normann Waage, Cato Schiøtz

kr 268,00

Varenummer: 9788253021423 Kategorier: ,

Beskrivelse

Rudolf Steiner og antroposofien sett utenfra

Vennligst ikke kast peanøtter til antroposofene!

Undertittelen ”Rudolf Steiner og antroposofien sett utenfra”
kan gi assosiasjoner som er lite flatterende. Når redaktørene
Peter Normann Waage og Cato Schiøtz har valgt bidragsytere
med et ”sett utenfra”-perspektiv, er resultatet
imidlertid ikke en samling beskrivelser som kan sammenlignes
med fotografier tatt gjennom sprinkler i en dyrehage. Samtlige
bidrag er basert på ubeskyttet erfaring fra den frie
natur. Forfatterne anses likevel som ”utenfra” i
den forstand at de ikke er medlemmer at Antroposofisk Selskap
eller til daglig utøver sitt yrke i en antroposofisk
virksomhet, ei heller hører de til de tradisjonelle
polemiske motstanderne. Noen har valgt en mer biografisk og
personlig innfallsvinkel, andre tar utgangspunkt i antroposofiens
praktiske virksomheter, andre igjen har valgt å kommentere
Steiners forhold til samtidige skikkelser innen kunst og kultur
– og noen vurderer Steiners filosofi og selvforståelse.

”Både tilhengere og motstandere tegner i en viss
forstand et bilde av Steiner som et menneske uten skygge.
Han kan være svart eller hvit; men ingen person det
går an å forholde seg til, på annen måte
enn gjennom forsvar eller bortforklaringer. Men Steiner trenger
ingen forklaring, bortforklaring, unnskyldning eller forsvar;
han trenger å forstås. Det er også hva vi
håper denne boken kan bidra til.” (Fra redaktørenes
forord.)

Boken har følgende bidragsytere:

Helge Ole Bergesen, Nils Christie, Cecilie Løveid,
Kurt Narvesen, Håvard Rem, Iben Sandemose, Kaj Skagen,
Vanessa E. Holden, Ketil Bjørnstad, Mosse Jørgensen,
Thomas Hylland Eriksen, Trond Berg Eriksen, Johan Galtung,
Jan-Erik Ebbestad Hansen, Karl Milton Hartveit, Sven Oluf
Sørensen.

Utgitt av Pax forlag.