Evolusjon. Naturens kulturhistorie

kr 339,00

Varenummer: 9788243005129 Kategorier: , ,

Beskrivelse

All natur har også sin kulturhistorie, sine tradisjoner for fortolkning og læring. Vanligvis forklares disse egenskapene ved livet med at alt «egentlig» er biologi og genetikk. Men livet går ikke av seg selv, og organismer er ikke genstyrte automater.

Kakerlakker reagerer på fare ved å flykte mot mørket – en atferd som sikkert er mange millioner år gammel, og som man skulle tro var genetisk styrt. Men forsøk har vist at responsen lett overstyres av hva kakerlakkene i nabolaget gjør. En forskergruppe fikk laget små bevegelige roboter som lignet kakerlakker, og som også var satt inn med passende duftstoffer. Robotene ble programmert til å flykte mot lyset når det var fare på ferde. Allerede etter få forsøk begynte de andre kakerlakkene som så denne atferden, å gjøre det samme.

I denne boka får vi se hvordan livet på jorda ikke bare evolveres, men også evolverer. Det utgjør en dramatisk forskjell. For det betyr at organismene tar del i sin egen utvikling, og påvirker evolusjonens gang.

Presse
«For den biologiinteresserte leser er boka en skattkiste.
Den tar opp spørsmål som i liten grad har vært diskutert utenfor akademiske sirkler: Er menn i bunn og grunn en kromosomfeil? Finnes det andre typer biologisk arv enn dem vi kjenner i form av gener? Hvordan kan en katt finne veien hjem etter å ha blitt omplassert flere hundre mil fra hjemstedet? Det er også en fryd å lese Lindholms angrep på forskere som trekker vidtrekkende politiske slutninger av det de mener å vite om biologi (såkalt biologisme). Evolusjon blir vi aldri ferdige med å diskutere, men denne boka vil forhåpentligvis bidra til å bringe diskusjonen et steg videre.»
Erik Steineger, Klassekampen

Utgitt av Spartacus Forlag 2012. Inbnd., 304 sider.