Eurytmi som synligt språk

Rudolf Steiner

kr 228,00

Varenummer: 9186066188 Kategorier: ,

Beskrivelse

Femten foredrag holdt i Dornach juni og juli 1924, samt et foredrag i Penmaenmawr 26. ugust 1922.

Dette kurs, som Rudolf Steiner gav i 1924, var en sammenfatning av det man inntil da hadde arbeidet frem. Når man nå leser stenogrammet fra kurset, som vi nå har i svensk oversettelse, aner man noe av det Marie Steiner gav uttrykk for: Hele kurset hadde karakter av en frisk umiddelbar improvisasjon, tegningene ble skisset hurtig på svarte tavler, øvninger ble eksemplifisert av de unge damer, alt skjedde i samtalens og samarbeidets ånd.

Eurytmi er et konkret bidrag til virkeliggjørelsen av «den nye åndelighetens epoke».

Gjennom eurytmien ville Rudolf Steiner også på en ny måte gi dansekunsten noe av den opphøydhet og verdighet den hadde i eldre tider.

Vi håper nå at denne svenske utgivelsen skal stimulere eurytmiens fortsatte utvikling i samme ånd av alvor og friskhet som vi møter i disse foredrag.

Arne Klingborg og Göran Krantz i forordet

Fra bokens innhold:

Eurytmi som synlig språk – De enkelte lydenes karakter og sammenheng – Sjelens stemningsinnhold i møtet med et dikt – Følelsesstemninger og karakteristikk av enkelte sjelstilstander, fargen som følelsesinnhold – Talens plastiske utformning – Ordet som betegnelse og ordet i sine sammenheng – Den formede talen – Former som fremkommer av menneskets vesen – Moralsk-sjelelige helbredende virkninger – Sjelestemninger som fremkommer av lydenes gester – Ordets inndeling. Den indre inndeling av strofene.

Oversatt til svensk fra Eurythmie als sichtbare Sprache, GA nr. 279. Utgitt av Kosmos förlag.