Et springende punkt. Essays om erkjennelse og antroposofi

Harald Haakstad

kr 330,00

Varenummer: 9788279401490 Kategorier: ,

Beskrivelse

Om Steiners ideer og impulser uttalte den tyske forfatteren Michael Ende (1929-1995) engang at nettopp fordi de gar pa tvers av tidens tankevaner, kan de bidra mye til åbesvare de kultur- og menneskehetsspørsmål som i dag kommer mot oss på en stadig mer truende mate. Utsagnet korresponderer godt med Albert Einsteins berømte ord om at vi ikke kan løse sentrale problemer pådet samme tankenivaet hvor vi skapte dem.
Antroposo en vil ikke bare gi oss nye tanker, men nettopp løfte tenkningen selv til et nytt nivå. Og den er både et med- og motkulturelt prosjekt. Med: fordi den helt og fullt bygger pågrunnleggende forutsetninger for moderne kultur: rasjonalitet, vitenskapelighet, humanistiske kjerneverdier. Mot: fordi den overskrider disse forutsetningene ved å skissere en spirituell «handlingsplan» som utfordrer det bestående materialistiske verdensbildet. Harald Haakstad
Harald Haakstad (1951-2015) ble født og vokste opp i Sjøvegan i Troms. Han utdannet seg til steinerpedagog og fikk en allsidig og livslang erfaring som steinerskolelærer. Haakstad var en bærende kraft i det antroposofiske arbeide i Norge og aktiv som foredragsholder, skribent og oversetter. Gjennom mange ar var han redaktør av tidsskriftet Antroposo i Norge, som de fleste artiklene i denne boken er hentet fra. En krets av tidligere lesere har sett verdien av at disse tekstene samles i en bokutgivelse.
Den som vil sette seg inn i antroposofiens ideer og menneskebilde, blir utfordret påegne tankevaner. Forfatteren av essayene i denne boken appellerer til erkjennelsesperspektivet og gir pådenne maten plass for leseren som dialogpart.

Utgitt av Antropos Forlag 2019. 305 sider, heftet.