Esoteriske karmabetragtninger. Tredje bind

Rudolf Steiner

kr 175,00

Varenummer: 8788124940 Kategorier: , ,

Beskrivelse

Elleve foredrag holdt i Dornach, Sveits fra 1. juli til 8. august 1924.

Kjensgjerningene av reinkarnasjon og karma (gjentatte jordeliv og skjebnens lover) hører med til antroposofiens sentrale erkjennelser. Utarbeidelsen av dette tema er et gjennomgående trekk i hele Rudolf Steiners virke. Dette kulminerer i hans siste aktivitetsår med over 80 foredrag, hvor områdene omkring de karmiske lovmessigheter på en omfattende måte blir utvidet og fordypet.

Foredragene Esoteriske karmabetragtninger bør helst studeres i sin helhet og i en sammenheng der den kronologiske rekken følges. Dette gjelder spesielt de fire første bind som utgjør en helhetlig foredragsrekke holdt i Dornach.

På dansk. Oversettelse av 2. del Esoterische Betrachtungen karmischer Zusammenhänge, 3. Bnd., GA 237. Utgitt av Forlaget Jupiter.