Esoteriske karmabetragtninger. Sjette bind

Rudolf Steiner

kr 228,00

Varenummer: 8790678078 Kategorier: , ,

Beskrivelse

Tolv foredrag holdt i Bern, Zürich, Stuttgart, Torquay og London mellom 25. januar og 27. august 1924.

Kjensgjerningene av reinkarnasjon og karma (gjentatte jordeliv og skjebnens lover) hører med til antroposofiens sentrale erkjennelser. Utarbeidelsen av dette tema er et gjennomgående trekk i hele Rudolf Steiners virke. Dette kulminerer i hans siste aktivitetsår med over 80 foredrag, hvor områdene omkring de karmiske lovmessigheter på en omfattende måte blir utvidet og fordypet.

Foredragene Esoteriske karmabetragtninger bør helst studeres i sin helhet og i en sammenheng der den kronologiske rekken følges. Dette gjelder spesielt de fire første bind som utgjør en helhetlig foredragsrekke holdt i Dornach.

Fra bokens innhold:

I) Betydningen av de himmellegemene som omgir jorden, for menneskets liv. II) Karmiske betraktninger over menneskehetens historiske tilblivelse. III) Fordypelse av kristendommen gjennom Mikaels solkrefter. IV) Karma i det enkelte menneske og i menneskehetens utvikling.

På dansk. Oversettelse av Esoterische Betrachtungen karmischer Zusammenhänge, 6. Bnd., GA 240. Utgitt av Forlaget Jupiter.