Esoteriske karmabetragtninger. Fjerde bind

Rudolf Steiner

kr 185,00

Varenummer: 8788124096 Kategorier: , ,

Beskrivelse

Ti foredrag holdt i Dornach, Sveits fra 5. til 28. september 1924.

Kjensgjerningene av reinkarnasjon og karma (gjentatte jordeliv og skjebnens lover) hører med til antroposofiens sentrale erkjennelser. Utarbeidelsen av dette tema er et gjennomgående trekk i hele Rudolf Steiners virke. Dette kulminerer i hans siste aktivitetsår med over 80 foredrag, hvor områdene omkring de karmiske lovmessigheter på en omfattende måte blir utvidet og fordypet.

Foredragene Esoteriske karmabetragtninger bør helst studeres i sin helhet og i en sammenheng der den kronologiske rekken følges. Dette gjelder spesielt de fire første bind som utgjør en helhetlig foredragsrekke holdt i Dornach.

På dansk. Oversettelse av Esoterische Betrachtungen karmischer Zusammenhänge, 4. Bnd., GA 238. Utgitt av Forlaget Jupiter.