Esoteriske karmabetragtninger. Femte bind

Rudolf Steiner

kr 280,00

Varenummer: 8788124770 Kategorier: , ,

Beskrivelse

Seksten foredrag holdt i Prag, Paris og Breslau fra 29. mars til 15. juni 1924.

Kjensgjerningene av reinkarnasjon og karma (gjentatte jordeliv og skjebnens lover) hører med til antroposofiens sentrale erkjennelser. Utarbeidelsen av dette tema er et gjennomgående trekk i hele Rudolf Steiners virke. Dette kulminerer i hans siste aktivitetsår med over 80 foredrag, hvor områdene omkring de karmiske lovmessigheter på en omfattende måte blir utvidet og fordypet.

Foredragene Esoteriske karmabetragtninger bør helst studeres i sin helhet og i en sammenheng der den kronologiske rekken følges. Dette gjelder spesielt de fire første bind som utgjør en helhetlig foredragsrekke holdt i Dornach.

Fra bokens innhold:

I) Esoteriske betraktninger av karmisk-kosmiske sammenhenger. II) Antroposofi som erkjennelsesgrunnlag for det åndelige i verden og i mennesket og som sjeleimpuls for det moralske og religiøse liv. III) Karma som former av skjebnene i de menneskelige liv.

På dansk. Oversettelse av Esoterische Betrachtungen karmischer Zusammenhänge, 4. Bnd., GA 239. Utgitt av Forlaget Jupiter.