Esoteriske karmabetragtninger. Andet bind, 1. del

Rudolf Steiner

kr 198,00

Varenummer: 8788124428 Kategorier: , ,

Beskrivelse

Ni foredrag holdt i Dornach, Sveits fra 6. april til 11. mai 1924.

Kjensgjerningene av reinkarnasjon og karma (gjentatte jordeliv og skjebnens lover) hører med til antroposofiens sentrale erkjennelser. Utarbeidelsen av dette tema er et gjennomgående trekk i hele Rudolf Steiners virke. Dette kulminerer i hans siste aktivitetsår med over 80 foredrag, hvor områdene omkring de karmiske lovmessigheter på en omfattende måte blir utvidet og fordypet.

Foredragene Esoteriske karmabetragtninger bør helst studeres i sin helhet og i en sammenheng der den kronologiske rekken følges. Dette gjelder spesielt de fire første bind som utgjør en helhetlig foredragsrekke holdt i Dornach.

Fra bokens innhold:

I) Karmiske betraktninger med hensyn til menneskehetens historiske tilblivelse. II) Karmiske betraktninger omkring det individuelle menneskelige liv.

På dansk. Oversettelse av 1. del Esoterische Betrachtungen karmischer Zusammenhänge, 2. Bnd., GA 236. Utgitt av Forlaget Jupiter.