Erhvervets karma i tilknytning til Goethes liv

Rudolf Steiner

kr 190,00

Varenummer: 8788124630 Kategorier: , , , ,

Beskrivelse

Ti foredrag holdt i Dornach november 1906

Fra bokens innhold:

Goethes liv som åndelig fenomen og hans forhold til vår tid

Rytmene i Goethes liv

Det sjelelig-åndeliges sammenheng med det fysiske under søvn og i våken tilstand. Hvordan dyret er spunnet inn i verdens visdom. Forholdet mellom menneskets skapende virksomhet og yrkesarbeidet i forbindelse med Jordens samlede utvikling. Jakob Böhme

Omdannelsen av yrkeslivet i begynnelsen av den nyere tid. Yrkeslivet som kim til verdens videre utvikling

Psykoanalyse. Livets skjebnemessige utforming i forhold til de gjentatte jordeliv. Menneskets vesensledd og deres betydning for yrkeslivets karma

Symptomatisk studium av skjebnemessige forbindelser.

Nedarvingsimpulser og impulser fra tidligere jordeliv. Okkulte brorskapers virke. Blavatsky og Det teosofiske selskap.

Galileo Galileis liv i lyset av skjebnespørsmålet.

Menneskets forhold til hierarkiene. Fremmaning av ødeleggende krefter fra kosmos gjennom menneskets villfarelse. Fjernelse av det guddommelige fra ordet. Hvordan kan det nuværende menneske finne veien til Kristus? Den moderne teknikk som demon-magi

Anekult, polyteisme, monoteisme og mysteriet på Golgata. Lusifer og månens hemmelighet. Mithras og Kristus

Oversatt til dansk fra Das Karma des Berufes des Menschen in Anknüpfung an Goethes Leben, GA nr. 172. Utgitt av forlaget Jupiter.