Engler

Rudolf Steiner

kr 180,00

Varenummer: 9788279400752 Kategorier: , , ,

Beskrivelse

Vesen og virke.
De
høyere hierakiers vesener (engler i den kristne tradisjon)
er menneskenes usynlige ledsagere og virksomme i den enkeltes
liv, i menneskehetens og kosmos utvikling. I tidligere
tider kunne spirituelt anlagte mennesker stadig oppleve dem
som nærværende i hverdagen. Rudolf Steiners åndsvitenskap
har gjort englenes og hierarkienes virkelighet tilgjengelig
for en moderne bevissthet. I de ti foredragene som er valgt
ut i denne boken, beskriver han fra de forskjelligste sider
hvor viktig det er for hele menneskehetens videre utvikling
at man tilegner seg en riktig forståelse av englenes
virksomhet og oppgaver i vår tid.

Wolf-Ulrich Klünker behandler i bokens innledning menneskets
forhold til engelverdenen i lys av bevissthetsutviklingen
siden den greske kultur.

INNHOLD:

– Hva gjør engelen i vårt astrallegeme?

– Menneskets tre møter med universets vesen.

– Skjebnedannelse under søvn og i våken
tilstand.

– Menneskets forhold til sitt engelvesen og til de høyere
hierarkier.

– Mikaelimpulsen og mysteriet på Golgata.

– Erkjennelsen av åndelige vesener i forskjellige
epoker.

– Det tredje og det annet hierarki.

– Det første hierarki og den guddommelige trinitet.

– Jupitertilstanden og dens vesener.

Oversatt av Arne Møller fra Vom wirken der Engel und anderer hierarchischer Wesenheiten, Verlag Freies Geistesleben. 2. utgave 2008. Heftet, 194 sider. Utgitt av Antropos Forlag.