En innvielsesvei for vår tid

Steiner, Rudolf

kr 285,00

Varenummer: 8279400214 Kategorier: ,

Beskrivelse

Med en innledning av Terje Christensen:

Rudolf Steiner i England

I disse elleve foredragene som ble holdt i 1924 i England,
tar Rudolf Steiner utgangspunkt i den gamle mysterievisdom
slik den levet hos kaldeerne og grekerne og ut fra tradisjonen
ennå var virksom i middelalderen, bl.a. hos de betydelige
lærere ved skolen i Chartres.

I vår tid er det igjen våknet en interesse for
mysteriene og en dypere erkjennelse av mennesket, som ofte
går i retning av det mystiske, slik vi finner det i
de østlige religioner, eller gir seg uttrykk i et fenomen
som spiritismen innenfor den vestlige kultur. Steiner viser
hvilke farer som ligger i disse ensidige impulser. Han beskriver
hvordan man kan arbeide for en sann fornyelse av mysteriene
og utvikle et bevisst forhold til en høyere kosmisk
virkelighet, som ivaretar den indre frihet og tankemessige
klarhet som er erobret i naturvitenskapens tidsalder.

Terje Christensens innledning (ill. med fotografier) gir et
levende bilde av Rudolf Steiners besøk og menneskemøter
i England i årene fra 1902 til 1924.

Oversatt av Arne Møller. Utgitt av Antropos Forlag.