Elementarvesenskolen

Karsten Massei

kr 178,00

Varenummer: 97882794010904 Kategorier: , , ,

Beskrivelse

«Fra elementarvesnene hører vi stadig vekk at menneskene har altfor liten tiltro til kreftene i sin bevissthet. De taler om at menneskene ut fra disse kreftene kunne helbrede jorden.»

Mange mennesker har evnen til å se elementarvesener og kommunisere med dem. Det karakteristiske ved skildringene i denne boken er forfatterens evne til å beskrive disse vesener saklig og presist og skjelne mellom dem. Han forteller om hva som ligger dem på hjerte, spesielt håpet om å få arbeide sammen med menneskene. Et slikt samarbeid kan forløse uante krefter til helbredelse og fornyelse av jorden. Massei skildrer svært konkret hvor mange av disse vesnene som gjerne vil undervise menneskene, lære dem å bli oppmerksomme på finhetene i det språket de vil tale til oss med. Den som åpner seg for slike erfaringer, vil oppleve hvor intimt denne verden er forbundet med ens egen bevissthet, med våre tanker, følelser og vår biografi.

Karsten Massei er født 1963 i Berlin. Etter skolegangen begynte han å studere statsvitenskap, men gikk over til å utdanne seg til helsepedagog i Sveits, hvor han nå arbeider som klasselærer ved en helsepedagogisk skole. Han holder kurser og seminarer om en vei til oversanselig iakttagelse og arrangerer studiereiser til temaet økologi og landskapspleie. Han arbeider også som biografirådgiver og støtte for terapeuter. Forfatteren bor i Zürich.

Franziska van der Geest er født 1959 i Basel. Hun arbeidet som barnehagepedagog og deltok i oppbyggingen av flere pedagogiske prosjekter. Siden 2001 har hun drevet en omfattende reisevirksomhet med det formål å utforske den åndelige geografien i de forskjellige landskapene og helbrede jorden. Hun maler også bilder hvor de oversanselige prosessene i steder og landskaper blir synlige.

Oversatt til norsk av Marianne Kleimann Sevåg fra den tyske orginalutgaven»Schule der Elementarwesen», Futurum Verlag, Basel.

Heftet, 140 sider. Utgitt av Antropos forlag 2013.