Dynamisk Ernæringslære Bnd I

Gerhard Schmidt

kr 240,00

Varenummer: 9788790931131 Kategorier: ,

Beskrivelse

Rudolf Steiners åndsvidenskabelige impuls til en ny ernæringslære

Dr. med, Gerhard Schmidts store 3 binds verk om ernæringslære foreligger hermed på dansk med 1. bind.

Det dreier seg om et helt grunnleggende verk om ernæring og den menneskelige organisme, belyst ut fra åndsvitenskapen.

Denne 1. del omfatter især ernæringsfysiologien. Men her som over alt i verket tar Gerhard Schmidt stilling til såvel den nyeste som den noe eldre naturvitenskapelige forskning på området og setter den inn i en åndsvitenskapelig sammenheng.

Som forfatteren selv gir uttrykk for i innledningen, ville en Dynamisk Ernæringslære ikke ha vært mulig uten det fundament av eksakt, åndsvitenskapelig forskning, som er skapt av Rudolf Steiner.

Rigmor Witt

Fra bokens innhold:

1. kapitel. Ernæring som bevissthetsspørsmål – Mangelen på et billede av menneske og natur – Symptomatikken i den nåværende ernæringssituasjon – Om utviklingen av den moderne ernæringsvitenskap – Ernæringsforskningens fødselstime – Kampen om den materialistiske ernæringslære – Nødvendigheten av nye forskningsmetoder – Naturlovene gjelder kun for den anorganiske verden – Formkreftenes verden – Det sjelelige og åndeliges realitet – Oppbygnings- og nedbrytningsprosessenes karakter i mennesket – Begrepene menneskelig sunnhet og sykdom – Ernæringens og dietetikkens oppgave – Forandringer og begrensninger i den vitenskapelige anskuelse – Om å henge fast i gamle tankevaner – Det nye menneskebilde – Nye mål for kvaliteten – Menneskets fire ledd, næringens fire strømmer – Det dobbelte spørsmål om den menneskelige ernæring – Vesensleddenes virksomhet i mennesket med henblikk på ernæringen – Broen mellom det fysisk-legemlige og det sjelelig-åndelige i menneskeegnet ernæring – Menneskeegnet ernæring.

2. kapitel. Hvorfor ernærer vi oss. Ernæringens mening og virkelighet – Vekt og termometer i ernæringsforskningen – Næringssubstansenes beskaffenhet som den nødvendige målestokk for kvalitet – Energiloven og dens grenser – Menneskets biokjemiske individualitet – Stoffets tilintetgjørelse og materiens gjenoppståen i mennesket – Ernæring som motstand mot naturen

3. kapitel. Bidrag til den alminnelige fysiologi – Mennesket og naturrikene i ernæringen – De fire fordøyelsestrinn – Fordøyelsen i munnen – Overvinnelse av ernæringens fremmednatur – Mavefordøyelse – Fordøyelsesprosesser i tynntarmen – Rytmiske bevegelser i tarmen. Miltens betydning – Den rytmiske organisasjon. 24-timers rytmen – Resorpsjon av næringen – Opptagelse av næringen i den høyere menneskelige organisasjon. Nyrefunksjonens betydning – Næringssubstansenes menneskeliggjøring. Lever-galle-virksomhetens rolle – Kolesterinets virkeområder – Om sukkerstoffskiftet – Varmen som jeg-organisasjonens bærer – Om tarmperistaltikkens betydning – Polariteten i den menneskelige skikkelse – Tarmfloraens betydning – Aspekter i eggehvite- og fettfordøyelsen. Kullhydratenes gjæring – Ernæringens mening og virkelighet – Kvantitet og kvalitet – Ernæringens grunnspørsmål. Jordisk og kosmisk substansstrøm – Stofflighet og kraftenes virksomhet – Ernæringens opprinnelse og mål. Jordisk og kosmisk ernæring

4. kapitel. Om lukt- smaksprosesser i forbindelse med aroma- og krydderisubstansene

5. kapitel. Rytmeproblemet i ernæringen

6. kapitel. Varme og kulde i ernæringen

7. kapitel. Råkost eller kokt kost

8. kapitel. Næringsmidler – Diettmidler – Nytelsesmidler – Legemidler

9. kapitel. Plantekost og animalsk kost

10. kapitel. Ernæring og åndsliv

11. kapitel. Ernæring og sjeleliv

12. kapitel. Fellesskapsdannelse gjennom måltidet

13. kapitel. Ernæringsformenes utvikling. Om den menneskelige ernærings historie.

14. kapitel. Ernæringens utvikling i teknikkens tidsalder. Tidssvarende ernæringshygiene
Oversatt til dansk. Utgitt av Audonicons Forlag.