Den spirituelle økonomis princip

Rudolf Steiner

kr 140,00

Beskrivelse

i sammenhæng med inkarnationsspørgsmål.

Syv foredrag holdt i forskjellige byer fra januar til mai 1909.

Fra bokens innhold:

Kristendommen i den nuværende menneskehets utvikling. Førende individualiteter og avatariske vesener.

Mere intimie inkarnasjonsspørsmål.

Den makrokosmiske og den mikrokosmiske ild. Åndedrettets og blodets åndeliggjørelse.

Golgata-tildragelsen. Den hellige grals brorskap. Den åndeliggjorte ild.

Fra Buddha til Kristus.

På dansk. Oversettelse fra Das Prinzip der spirituellen Ökonomie im Zusammenhang mit Wiederverkörperungsfragen, hentet fra GA 109 og 111. Utgitt av Forlaget Jupiter