Den spirituelle baggrund for den ydre verden

Rudolf Steiner

kr 188,00

Varenummer: 8788124460 Kategorier: , ,

Beskrivelse

Åtte foredrag holdt i Dornach september og oktober 1917

Foredragene har som fortsettelse: Mørkets ånders nedstyrtning

Fra bokens innhold:

Om bakgrunnen for verdenskatastrofen. Sammenhengen mellom menneskenes materialistiske sinnelag og de ødeleggende krefter.

Uoverensstemmelse mellom menneskehetens intellektuelle og moralske utvikling.

Streben etter jordisk fullkommenhet og materialistisk illusjon – om nødvendigheten av og farene ved forkynnelse av åndsvitenskapelige sannheter.

De livsfiendtlige elementarveseners oppgave – menneskets håndtering av de ødeleggende krefter.

Jorden og de menneskelige legemers hendøen – nødvendigheten av en av legemene uavhengig utvikling av menneskesjelene.

Ødeleggelsen av den levende tankeverden gjennom vår tids intelekt. Gjenoppnåelse av intuitive-profetiske evner.

Muligheten for en dypere erfaring av den historiske virkelighet gjennom åndsvitenskapen. Luthers personlighet i sammenheng med menneskehetsutviklingen. Betydningen av karma-idéen for undervisningen.

Den nuværende verdenssituasjon som konsekvens av en tenkning som ikke stemmer overens med virkeligheten.

Oversatt til dansk fra Die spirituelle Hintergründe der äusseren Welt, GA nr. 177. Utgitt av forlaget Jupiter.