Den mänskliga organismens morfologi

Johannes W. Rohen

kr 575,00

Varenummer: 9185047317 Kategorier: ,

Beskrivelse

Skiss till en goetheanistisk gestaltlära om människan

Hvordan ter menneskets organisme seg med alle sine kvaliteter om man forsøker å forstå den som en funksjonell enhet? Med dette spørsmålet arbeidet forfatteren gjennom flere tiår. I denne boken har han samlet nutidens kunnskap om menneskets anatomi og fysiologi og fremstilt den med hjelp av Goethes fenomenologiske metode. Takket være de usedvanlige instruktive illustrasjonene blir hans beskrivelser i denne boken klare og konsise.

Med utgangspunkt i den funksjonelle inndelingen av menneskets organisme i tre strukturelle enheter, beskriver forfatteren alle organsystem utifra den tredelte funksjonsdynamikken som Rudolf Steiner introduserte (nerve- og sansefunksjoner, rytmiske funksjoner, fordøyelse- og muskelfunksjoner). Derigjennom kan det vesentlige hos organene og deres spesielle kvaliteter betones på en levende måte.

Boken gir et utvidet syn på menneskets almene anatomi og skaper nytt grunnlag for diskusjonen om kroppens forhold til fenomenene liv og sjel. Boken vender seg til alle som studerer menneskekunnskap innenfor lærerutdannelse og i alle former for medisinsk utdannelse.

«Vi kommer til dypere forståelse og kunnskap om livsprosesser først når vi har lært oss å se deres sammenheng med hele organismen. Istedet for å begynne med undersøkelsen fra reduksjonistisk forminskede detaljer og derfra ta steget til helheten, så forsøker vi først å forstå selve helheten og så derifra gå til delene. I denne sammenheng kan man gjøre den overraskende oppdagelsen at helheten gjenspeiles i hver etterfølgende nedadstigende struktur.» J. W. Rohen

«Man kan bare forstå det fysiske menneskevesenet om man betrakter det som et bilde av det åndelig-sjelelige. Ser man den fysiske kroppen som noe for seg, forblir den ubegripelig.» Rudolf Steiner

Oversatt til svensk fra Morphologie des menschlichen Organismus. Utgitt av Antroposofiska Bokförlaget 2008.