Den æteriske verden i videnskab, kunst og religion

Guenther Wachsmuth

kr 280,00

Varenummer: 8788044378 Kategorier: , , ,

Beskrivelse

Om menneskets vej til beherskelse af dannelseskræfterne

Fra bokens innhold:

De planetariske sfærers eteriske verden

Jordens nordlige og sydlige hemisfæres dannelseskrefter

De geologiske perioder i jordens genesis fra det eteriskes synspunkt

Jordens horisontale og vertikale leddeling, dens fysiske og åndelige aspekt

Jordens kraftsentre og deres sammenheng med de menneskelige kulturkretser

De menneskelige temperamenter

Den mannlige og den kvinnelige organisme

Etergeografi, rase- og folkekunnskap, folkesjelene

Den eteriske verden i kunsten:

Diktning, maleri, skulptur, arkitektur

Den eteriske verden og musikken

Den eteriske verden i religionen:

De planetariske sfærers krefter i urmysteriene

Erkjennelsens tre og livets tre

Gud-fader, Gud-sønn og organismen av Kosmos, jord og menneske

Om hierarkiene

Verket utkom på tysk første gang i 1926. Naturvitenskapen er ikke til mye hjelp for mennesker som søker svar på spørsmålet: Hva er det levende?.

På denne bakgrunn trer Wachsmuths boks kvaliteter tydelig frem: I en kaotisk tid gjør den oppmerksom på en ganske visst vanskelig, men likevel farbar vei til utforskning av det levende. Wachsmuth viser hvordan mange fenomener, som heller ikke i dag er forståelige for den gjengse naturvitenskap, plutselig blir brikker i en harmonisk helhet, når man betrakter dem i lyset av hypotesen om de eteriske dannelseskrefters virkning.

Boken er altså en engasjert oppfordring til å anvende en ny metode for utforskningen av det levende. De forløpne 75 års vitenskapelige utvikling har bare understreket riktigheten av denne oppfordring. Derfor er boken så aktuell som noensinne.

Peter Alsted Pedersen, farmaseut, Ph.D. i forordet.

Oversatt til dansk. Utgitt av Antroposofisk Forlag.