Christian Rosenkreutz`alkymistiske bryllup

Johann Valentin Andrea

kr 275,00

Varenummer: 9788279400431 Kategorier: , , ,

Beskrivelse

Med kommentarer av Bastian Baan.

Oversatt av Nora Aanonsen.

Antropos Forlag 2007.

Christian Rosenkreutz’ alkymistiske bryllup, et av de viktigste skrifter fra den esoteriske kristendom, foreligger nå for første gang på norsk. Boken er utførlig kommentert av Bastian Baan, som i et overraskende aktuelt perspektiv gjør dette mesterverket fra 1600-tallet tilgjengelig for vår tid og beskriver den ekte rosenkreuzerstrømningen som en sentral europeisk kulturimpuls.

Boken skildrer Christian Rosenkreutz’ innvielse, som utspiller seg over syv dager i påsketiden: ”Aftenen før påskefesten satt jeg ved mitt bord og talte med min skaper i ydmyk bønn, slik jeg hadde for vane, og grunnet over de mange og store hemmeligheter som Lysets Fader i sin høye Majestet i ikke liten grad hadde latt meg skue …”

I motsetning til middelalderens mystikere, som søkte en indre forening med guddommen i ”det mystiske bryllup”, var rosenkreuzernes vei rettet utad, mot en erkjennelse av de åndelige krefter og sammenhenger i naturen. Rosenkreuzerne virket innenfor den samme spirituelle tradisjon som gralsstrømningen og tempelherreordenen, men hadde gjennom alkymien en spesiell orientering mot naturvitenskapen og dens gjennombrudd i moderne tid. I en fordypet naturerkjennelse søkte de veien til en erfaring av mennesket som åndsvesen og dermed også spiren til en sosial fornyelse. Med sine radikale, fremtidsrettede anskuelser ble de kraftig bekjempet i samtiden.

”Det sentrale motiv hos rosenkreuzerne og alkymistene er kjærligheten til jorden … I ”Det alkymistiske bryllup” skildres en vei som fører frem til et spirituelt og reelt forhold til det jordiske; dette er en tvers igjennom kristen vei.”

Bastian Baan