Biografiens Spor

Manfred van Doorn

kr 168,00

Beskrivelse

Terapeutiske betragtninger

Livet setter sine spor, heter det. Men hvordan setter de seg? Er vi overhodet i stand til å identifisere de spor som krysser underveis?

Kanskje er det vårt eget spor som viser oss at vi har gått i ring – eller nettopp at vi er på spor av oss selv. Hva er det for et spor vi følger når vi fornemmer at vi er på nye spor?

Denne bok er en hjelp til den som ønsker å få mere innsikt i biografiens gåtefulle spor. Den hjelper oss med å lære å kjenne våre egne kroppslige, psykiske og åndelige behov og med å finne en rød tråd i de skuffelser karma konfronterer oss med.

Manfred van Doorn, psykolog, psykoterapeut og utviklingskonsulent, betjener seg av et moderne utarbeidet karmabegrep, som er et ytterst brukbart redskap på selvutviklingens vei. Det hjelper oss med å finne meningen med livet og med å oppdage helt nye muligheter i oss selv.

Denne bok er skrevet til mennesker som søker det vesentlige i omgang med seg selv, med skjebnen og med medmennesket. Boken er basert på et spirituelt livssyn og er tenkt som inspirasjonskilde til dem som til daglig arbeider med andre mennesker eller som ønsker å arbeide med seg selv.

Oversatt til dansk. Utgitt av forlaget Arché.