Biografiarbejde

kr 295,00

Varenummer: osc547 Kategorier: , , ,

Beskrivelse

Livsrådgivning. – Den voksnes kriser og udviklingsmuligheder

Biografiarbeide som grunnlag for en tidsmessig livsrådgivning viser seg tiltagende å være av avgjørende betydning i tallrike krisesituasjoner: ved forestående skilsmisser, ved vanskeligheter med partneren, i ekteskapet, med oppvoksende barn, i arbeidslivet, til konfrontasjonen med tunge skjebneslag, sykdom og død.

Det er likevel ikke biografirådgivningens oppgave å gi konkrete forslag til måter å forholde seg på. Rådgivningen dreier seg om å øve seg i omgang med livstemaer, med spørsmål om selvoppdragelse og med mulige veier til selvbesinnelse. Rådgiveren søker gjennom den likeverdige samtale å skolere klientens blikk for den indre dynamikk i begivenhetenes sammenheng med alle ikke realiserte muligheter, vendepunkter og fremtidsperspektiver som åpner seg.

En omfattende rådgivning for en fruktbar håndtering av krisesituasjoner.

Bearbeidelse av livsproblemene ved hjelp av virkelige eksempler.

Ansporing til forståelse av egen biografi.

Oversatt til dansk. Utgitt av forlaget Jupiter.