Bevegelse og uttrykk i tidligmodernistisk dans

Turid Nøkleberg Schjønsby

kr 330,00

Varenummer: 9788279401407 Kategorier: , ,

Beskrivelse

Isadora Duncan, Ruth St. Denis og Rudolf Steiner utforsket dansens muligheter på begynnelsen av 1900-tallet, en overgangstid hvor scenekunsten søkte nye former. Disse danseskaperne var aktive innenfor symbolismen og de ønsket å uttrykke sjelens bevegelse i dansen. De ble pionérer i dansens tidlige modernisme. Min intensjon med boken er å belyse det store felt av bevegelsesmuligheter som springer ut av disse danseretningene. For å få et verktøy til å studere den siden ved dansen som danseskaperne kalte sjelens bevegelse, har jeg brukt gestikk som kjernebegrep. Ofte er det fokus på føtter og trinn når en snakker om dans, mens gjennom det gestiske blir hele mennesket tiltalt. Gester kan uttrykkes både gjennom tale, musikk og bevegelse. Det er sterkt til stede i vår virkelighet, og er likevel blitt svært lite tematisert. For dette er noe av dansens hemmelige vesen, det som gjør at dansen har en tendens til å gå rett inn i hele organismen på den som ser, og som umiddelbart blir oppfattet . . . både synet og hørselen aktiveres – og du kjenner det i lemmene og torsoen.

Det som er nytt med denne boken, er først og fremst at tradisjonene etter disse tre tidligmodernistiske danseskapere undersøkes på lik linje i forhold til ideer om dans og praktisk utøvelse, og at de sammenlignes. Sammenligningen mellom dem får fram kjerneelementer i tidligmodernismens kunstforståelse.

Boken er rikt illustrert, 288 sider, heftet. Utgitt av Antropos Forlag 2017.