Att utvecklas som vuxen

Bernard Lievegoed

kr 228,00

Varenummer: 9185672084 Kategorier: , ,

Beskrivelse

Lagbundenheter och val i livet

Det finnes mange beskrivelser av barns og ungdommers utvikling. Men hva hender etter det? Hva skjer med det voksne menneske, hvilke er dets utviklingsmuligheter?

Ved forvandlingene gjennom livets gang fremtrer etter hvert det enkelte menneskes biografi. Det avtegner seg som helhetsbilde først når man sammenføyer en biologisk, et psykologisk og en åndelig synsmåte. Da kan man skille ut allmene lovmessigheter, men også det unikt personlige i den individuelle biografi.

Bernhard Lievegoed går inn på de ulike stadiene i det voksne menneskets livsutvikling, og tar opp bestemte kritiske faser og situasjoner til behandling. Han gir synspunkter på mannlig og kvinnelig utvikling, ulike grunnholdninger til livet, yrkesvalg og personalledelse. En oversikt over mangfoldet av skoler innenfor psykoterapi og psykiatri fører frem til en mulig helhetsterapi og en indre utviklingsvei som det enkelte menneske Selv kan velge.

Bernard Lievegoeds bok har vokst frem fra samtaler han førte med mange mennesker og hans rike erfaringer som barnelege, studentpsykiater, sosialpedagog og konsulent innenfor næringslivet.

Oversatt til svensk. Utgitt av Telleby Bokförlag.