Antroposofiens tre skritt: Filosofi, kosmologi og religion

Rudolf Steiner

kr 220,00

Beskrivelse

Antroposofiens tre skritt – autoreferater av ti offentlige foredrag holdt i Goetheanum høsten 1922 – gir i konsentrert form en innføring i antroposofiens erkjennelsesvei. Rudolf Steiner tar utgangspunkt i filosofien, kosmologien og religionen og viser hvordan disse tre kulturytringene, som går langt tilbake i historien, i dag kan fornyes ut fra en etisk frihetsimpuls og dermed bidra til å vitalisere hele det sosiale liv.

«Hvor vitenskapen om det sansbare ender, der begynner vitenskapen om ånden. […] Åndsforskeren må fremfor alt ha utdannet hele sin tenkemåte på grunnlag av den nyere vitenskap om det sansbare. Dette er grunnen til at samtidens vitenskaper munner ut i det området som den spirituelle vitenskap åpner opp for. Det gjelder ikke bare for naturvitenskapens enkelte sektorer og for historieforskningen. Det gjelder for eksempel også innen medisinen. Og det gjelder for alle områder av det praktiske liv, likeledes for kunsten, etikken og det sosiale liv. Det gjelder dessuten også for de religiøse erfaringer. I disse foredragene vil vi ta for oss tre av disse områdene, og vise hvordan de munner ut i den moderne spirituelle anskuelse: filosofi, kosmologi og religion.»
Rudolf Steiner: Antroposofiens tre skritt.

Oversatt til norsk av Torodd Lien fra «Drei Schritte der Anthroposophie: Philosophie, Kosmologie und Religion» Rudolf Steiner Gesamtausgabe GA Nr. 25. Med et etterord av oversetteren.
Utgitt av Antropos Forlag i 2016. Heftet, 154 sider.