Antroposofi

Rudolf Steiner

kr 180,00

Varenummer: 8788044165 Kategorier: , ,

Beskrivelse

En Indføring i den antroposofiske verdensanskuelse

Ni foredrag holdt i Dornach i januar og februar 1924.

Foredragene gir en sammenfattende fremstilling av den antroposofiske verdensanskuelse for medlemmene av det Antroposofiske Selskap, som ble grunnlagt på nytt i julen 1923.

Fra bokens innhold:

Antroposofi som gjenstand for menneskenes lengsel i vår tid

Den meditative bevissthet

Overgangen fra almindelig viten til initiasjonserkjennelse

Den styrkede tenkningen og det andre menneske. Åndedrettsvirksomheten og luftmennesket

Kjærligheten som erkjennelseskraft. Menneskets Jegorganisme.

De styrende verdenstanker i utåndingsluften. Det virkelige Jeg åpenbart i legemets varmeforhold

Drømmelivets forhold til virkeligheten

Drømmelivets forhold til den imaginative erkjennelse. Menneskets skyld overfor livet. Grunnlaget for Karma

Menneskets evne til erindring

Oversatt til dansk av Johannes Hohlenberg fra Antroposophie – Eine Zusammenfassung nach einundzwanzig Jahren, GA nr. 234. Utgitt av Antroposofisk Forlag.