Antroposofi og kunst

Rudolf Steiner

kr 129,00

Varenummer: osc581 Kategorier: , , ,

Beskrivelse

To foredrag holdt i Kristiania (Oslo) 18. og 20. mai 1923.

For å komme til en levende, spirituell erkjennelse av kunsten og det kunstneriske, må det abstrakte i vårt tanke- og idéliv overvinnes.

Rudolf Steiner viser hvordan kunstartene – arkitektur, bekledningskunst, plastikk, maleri, diktning, eurytmi, mimikk og dans – springer ut av den menneskelige natur. Han går utførlig inn på farvene i billedkunsten, på tonene i musikken, på fantasikraften i diktningen, på det rytmiske og melodiøse i resitasjon og deklamasjon, foruten å gi impulser til en nyskaping av den dramatiske, den sceniske fremstilling.

Først når kunsten finner veien tilbake til det åndelige, kan den bli den kraft for menneskeheten som den ikke bare bør, men må være. (Fra omslagsteksten.)

Oversatt av Anna Svensen fra Das Künstlerische in seiner Weltmission, GA 276. Utgitt av Vidarforlaget.