Åndsvidenskabelig menneskekundskab

Rudolf Steiner

kr 228,00

Varenummer: 87901678036 Kategorier: , , ,

Beskrivelse

13 foredrag holdt i Berlin fra oktober 1908 til april 1909.

I disse foredrag skildres menneskets vesen, dets jordiske og åndelige natur og dets sammenheng med de åndelige verdeners vesener.

Av emner som omtales, kan nevnes: Astralverdenen – Det okkulte og det fysiske plans historie – Smertens, lidelsens, lystens og salighetens vesen – De menneskelige gruppesjeler, løve, tyr, ørn og menneske – Sykdomsformer – Arvesynd – Rytmer i mennekets vesensledd – Jordskjelv – Kristi virke i den nuværende menneskehets utvikling – Avatarvesener.

Oversatt til dansk fra Geisteswissenschaftliche Menschenkunde, GA nr. 107. Utgitt av forlaget Jupiter.