Åndserkjennelse og kulturfornyelse

Rudolf Steiner

kr 225,00

Varenummer: 9788290059618 Kategorier: , , ,

Beskrivelse

8 foredrag i Oslo (Kristiania) fra 25. november til 2 desember 1921

Under
sitt besøk i Oslo (Kristiania) i 1921 holdt Rudolf
Steiner en rekke offentlige foredrag – bl.a. i regi av Det
norske studentersamfunn – som samlet gir en innføring
i et bredt område av antroposofien: erkjennelsesveien,
menneskets vesen, kristologien, det sosiale spørsmål.
– Til den norske utgaven har Terje Christensen skrevet et
efterord, som gir et levende historisk bilde av de begivenhetsrike
dagene under Steiners besøk.

Fra bokens innhold:

De høyere verdeners virkelighet

Antroposofiens grunnlag

Mennesket i antroposofiens lys

Verdensutviklingen i antroposofiens lys

Nødvendigheten av kulturfornyelse

Jesus eller Kristus

Kardinalspørsmålet i det økonomiske liv

Oversatt av Terje Christensen fra Die Wirklichkeit der höheren Welten, GA nr. 79. Utgitt av Antropos Forlag.