André Bjerke mellom de to kulturer

Ole Christian Kjerschow

kr 248,00

Varenummer: 9788279401001 Kategorier: , ,

Beskrivelse

Kultur- og vitenskapskritikk

André Bjerke var en aktiv debattant i sin samtid både når gjaldt naturvitenskapelige og mer allment kulturelle spørsmål. Bjerke opplevde ikke at disse spørsmålene tilhørte adskilte områder, fordi de alle på en eller annen måte berører oss i vår selvforståelse. Slik argumenterte han på sin måte for å bygge ned barrieren mellom det C. P. Snow i sin tid kalte de to kulturer. Enten det gjaldt naturvitenskapene eller de såkalte humanistiske disipliner, møtte Bjerke dem med den samme fenomenologisk fortolkende holdning og med et kulturhistorisk perspektiv som var mindre gangbart i hans samtid enn det er blitt i en postmoderne ettertid.

Denne boken tar opp vesentlige sider ved Bjerkes grunninnstilling for å gi leseren en bedre forståelse av den holdningen han inntar i tidens debatter – om for eksempel utviklingslæren, språkstrid, pornografi, atomvåpen og modernistisk poesi. Blant annet får innflytelsen fra Rudolf Steiner – ikke minst hans individualistiske frihetsfilosofi – en bred drøftelse i denne sammenheng.

Uten å være fagmann hadde André Bjerke på en rekke områder et blikk for alternative synsmåter. På sitt beste kombinerer han en nesten pedantisk forskerinnstilling med produktiv fantasi og bidrar både med overraskende og overbevisende perspektiver.

Ole Chr. Kjerschow (f. 1976) har studert sosialantropologi og har en mastergrad i idéhistorie fra UIO. Han arbeider nå med innvandrere ved Voksenopplæringen i Sørumsand.

Utgitt av Antropos Forlag. Heftet, 196 sider.