Åndelige hierarkier og deres genspejling i den fysiske verden

Steiner, Rudolf

kr 284,00

Beskrivelse

Dyrekrets, Planetene, Kosmos

Ti foredrag og to besvarelser av spørsmål, Düsseldorf 12. til 22. april 1909. Oversatt til dansk fra den tyske utgave «Geistige Hierarchien und Ihre Widerspiegelung in der physischen Welt», GA 110.

I boken «Videnskapen om det skjulte» har Rudolf Steiner gitt sin kosmologi. I foredragsrekken her utdyper han dette billede av åndelige makters virke og fremkommer med ytterligere opplysninger om tilværelsen og menneskets vesen.

Blant annet beskriver han:

Individualitetens utvikling og jordmateriens skjebne

Dionysios Aeropagitas hierarkilære

Planetenes bevegelsesimpulser

Elementarvesnenes oppståen

Den gamle Saturns oppståen

Solsystemets utvikling

Urverdenens visdom

De hellige rishier.