Ånd og vitenskap.

Terje S. Sparby

kr 198,00

Varenummer: 9788230005033 Kategorier: ,

Beskrivelse

“Når man nærmer seg spørsmål om ting som vanligvis regnes som å tilhøre religionens område, og dette på en måte som fortrinnsvis er vitenskapelig, nærmer man seg noe som kan kalles en kulturens skygge-side. En fri intellektuell tilnærming til det åndelige er nemlig noe som i lang tid har blitt avvist både fra offisielt kirkelig hold, så vel som fra vitenskapen generelt. Nyere forskning på esoterikkens historie har vist at strukturelt sett så finner man igjen de samme formene for gjendrivelse av esoterikere, kjettere, osv., innenfor kirketradisjonen, som man finner innenfor vitenskapens kritikk av nyreligiøsitet i den senere tid. Gjendrivelsene er som regel preget mer av retorikk enn argumentasjon. Religionen og vitenskapen danner altså på dette feltet en allianse, i det minste i den vestlige verden, som grunnleggende sett har en felles identitet gjennom det at de skiller ut og undertrykker det esoteriske. Uten å forsone denne splittelsen tror jeg ikke mennesket vil kunne komme fullt og helt til seg selv som et vesen som vil vite, altså et vesen som driver vitenskap på et fritt grunnlag. Denne boken er et forsøk på å bidra til denne forsoningen.”

Terje S. Sparby, f. 1979. Doktorgradsstudent i filosofi ved Universitetet i Heidelberg. Tidligere cand. philol. i filosofi fra Universitetet i Oslo, med fagene religions- og idéhistorie i tillegg til filosofi. Redaktør for nettmagasinet Vorden.
Fra forlagets omtale.

Utgitt av Kolofon Forlag 2008.