Almen menneskekunnskap som grunnlag for pedagogikken

Rudolf Steiner

kr 288,00

Varenummer: 9788279400707 Kategorier: ,

Beskrivelse

Fjorten foredrag holdt i Stuttgart fra 21. august til 5. september 1919 og en tale 20. august 1919.

Den dramatiske situasjonen i Tyskland etter Første verdenskrig dannet bakteppet for Waldorfskole-prosjektet i Stuttgart. Sosial nød og revolusjonær oppstand hørte den gang til dagens orden. Men i kaoset lød også forhåpningsfulle stemmer, ikke minst fra «tregreningsbevegelsen», som den første Waldorfskolen sprang ut av. Selve skolegrunnleggelsen skjedde i løpet av mindre enn fem måneder, fra april til september 1919.

Den pedagogiske forberedelsen med tre parallelle lærerkurs ble gjennomført de to siste ukene før skolestart, med foredragene om Almen menneskekunnskap som midtpunkt. Foredragene fremstår derfor ikke som en bred, fyllestgjørende behandling av pedagogiske spørsmål, men snarere som impulskraften i en målrettet sosial «aksjon» i et bestemt historisk øyeblikk.

«Gode lærere blir vi bare hvis vi har levende interesse for alt som foregår i verden. Først gjennom denne interessen for verden kan vi tilegne oss den entusiasmen vi trenger for skolen og for våre arbeidsoppgaver. (…) Kilden vi skal øse av kan bare være noe vi idag får del i ved å rette interessen mot: for det første tidens store nød, for det annet tidens store oppgaver – to ting man ikke kan forestille seg store nok.»

«Den antroposofisk orienterte åndsvitenskapen har vi jo egentlig for å kunne innse betydningen av den kjensgjerning at mennesket virker i verden ikke bare gjennom hva det gjør, men fremfor alt gjennom hva det er. (…) En lærer som beskjeftiger seg med tanker om barnets utvikling, virker helt annerledes på elevene enn en lærer som ikke vet noe om alt dette, som aldri leder tankene i den retningen.»

Rudolf Steiner

Oversatt av Harald Haakstad fra Allgemeine Menschenkunde als Grundlage der Pädagogik, GA nr. 293. Utgitt av Antropos Forlag.