Allitterasjon

Eva Lunde

kr 75,00

Varenummer: 8279400419 Kategorier: ,

Beskrivelse

Øvelser fra eurytmiens begynnelse

De som søker eurytmien, er mennesker som søker sitt himmelske urbillede.

Rudolf Steiner

Den gamle allitterasjonsdiktningen, Eddakvadene, som bygger på firetallet, henger sammen med pulsslaget i motsetning til den greske versefot som bygger på åndedrettets strøm hen over pulsen. Allitterasjonsdiktningen er forbundet med selve pulsslagene; fire pulsslag på ett åndedrag.

Jeg velger en strofe fra Voluspå som minner om det Rudolf Steiner i første foredrag i lydeurytmikurset omtaler som Det skapende verdensord, som står bak mennesket og som gjennom mennesket blir virksomt i eurytmien.

Det er nødvendig i vår tid å forbinde seg med jordtyngden for å utvikle bevissthetssjelen. Vi er nå i bevissthetssjelens tidsalder, og eurytmien er vår tids kunst.

Eva Lunde i forordet

Fra bokens innhold:

Om de første anvisninger for eurytmien

En forberedende allitterasjonsøvelse

Hva sier luftens formvelde gjennom mine henders sang?

Praktiske øvelser: Stavøvelsene – Sammentrekning og utvidelse – Øvelser for å gjennomstrømme skikkelsen – Tre øvelser for å bevisstgjøre rommets omkrets

Om språkånden

Utgitt av Antropos Forlag