Antropos forlag og bokhandel

Gå til hovedinnhold »

Søk i nettsted
Antropos forlag og bokhandel er det sentrale stedet for utgivelse og formidling av antroposofisk litteratur i Norge. I bokhandelen kan vi skaffe til veie enhver tilgjengelig bok på nordiske språk, engelsk eller tysk. Vi legger vekt på kvalitetslitteratur, og ønsker å tilby gode bøker for barn og ungdom. Skulle du ikke finne det du leter etter på nettsidene, har du spørsmål eller ønsker – ta kontakt.
Eurytmins väsen (Michael Debus)
Det förgångnas rötter och fremtidens verklighet. Les mer
Livskriser och livets dramatik (Michael Debus)
En moderne innføring i Rudolf Steiners fire mysteriedramaer. Les mer
The Challenge of Rudolf Steiner (Jonathan Stedall)
En vakker og livsberikende film som både viser Rudolf Steiners livsverk og hvordan hans ideer lever i nåtiden. 2 DVD, engelsk med norsk undertekst. Les mer
Sjelegåter (Rudolf Steiner)
Rudolf Steiner gir i denne boken den første skriftlige fremstilling av menneskets tredelte organisme og skissen til en ny sanselære Les mer
Såkalender 2014 (Maria Thun)
-med plante-, luke- og høsttider samt gunstige arbeidsdager for birøktere. Les mer
Rudolf Steiner som filosof (Terje Sparby (red.))
I denne boka får vi en inngående fremstilling av hovedtrekkene i Steiners tenkning, inkludert overgangen fra filosofi til antroposofi. (Forlagets omtale) Les mer
Initiationserkendelse (Rudolf Steiner)
Initiationserkjennelse handler om veien inn i den åndelige verden, en moderne skoleringsvei, som fører det åndelige i mennesket til det åndelige i verdensaltet Les mer
Barnets verden (Arve Mathisen, red.)
Oppdragelse og pedagogikk i førskolealderen

En Steinerpedagogisk idébok for hjem og barnehage

Ny utgave 2013 Les mer
Filosofiens gåter og antroposofiens bidrag til svar (Hans Kolstad)
Med et appendiks: Steiner, Felix Koguzki og møtet med mesteren. Les mer
Paulus (Emil Bock)
Bock skildrer Paulus som veiviser til et nytt trinn i menneskehetens bevissthetsutvikling og som forkynneren av en ny Kristusåpenbaring. Les mer
Anskuelse af tænkningen (Mieke Mosmuller)
Denne boken beskriver i konsentrert form hvilken vidtrekkende betydning dannelsen av idéen om idéen har. Les mer
Eventyr (Brødrene Grimm)
Denne boken inneholder tredve av de mest kjente og kjære fortellingene fra Jacob og Wilhelm Grimms berømte samling av folkeeventyr, som Snehvit, Askepott, Rødhette, Tornerose, Katten med støvlene og mange andre.
Les mer
Esoteriske grunnelementer (Rudolf Steiner)
"Notater fra et esoterisk kursus bestående af 31 foredrag holdt i Berlin fra den 26. september til den 5. november 1905." Les mer
 

Handlekurv

Du har ingen varer i handlekurven.

Aktuell informasjon

I juli har vi åpent tirsdag, onsdag og torsdag fra kl 11.00 til 16.00.